Opprettet:
29. Mai 2021
Sist endret:
22. Juni 2021
Oppdatert vilkår for betaling via vipps
10. November 2021
Fjernet innmeldingsavgift
1. Mars 2022
Fjernet oppsigelsestid

Partene i en handel

Selger:
Core Fit AS
456 64 919
Jernbanegata 9
927 033 666

Kjøper:
Deg som kunde.

Produkt

CoreFit as sine produkter er medlemskap uten bindingstid.

Betaling

Selger kan kreve betaling fra kjøper i det tidspunktet kjøpet er gjennomført. Ved betaling gjennom Vipps/Stripe, vil beløpet bli lastet umiddelbart.

Levering

Tilgang til treningssenteret blir gitt umiddelbart etter betaling er fullført gjennom en personlig kode. Innen 14 dager må kunden hente kodebrikke, da den personlige koden slutter og virke. Treningssenteret kan brukes hver dag mellom 0600-2300.

Mangel på tjeneste

Hvis tjenesten ikke leveres i den forstand som er reklamert/lovt kan kunden velge og klage. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. Fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skylder kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter somstendighetene holde kjøpesummen tilbake. Ta gjerne kontakt på Post@corefit.no skulle en slik mangel oppstå.

Medlemskapet

Ved innmelding blir du belastet for det treningsabonnement du velger. Ingen innmeldingsavgift eller oppsigelse/bindings-tid.

Oppsigelse

Du som kunde avslutter selv medlemskapet inne på «Min Core».

Si opp ditt medlemskap her
Aldersgrense

Core har 16-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 16 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Adgang

Du må alltid ha med den personlige adgangsbrikken til trening. Det er den som gir deg adgang til senteret. Adgangsbrikken hentes i respesjonen på trenings senteret. Husk å hente adgangsbrikken før den midlertidige adgangskoden din har utgått (les mer om “henting av adgangsbrikke” på Min Core).

Ved tap/mistet brikke så koster det kr. 99,- for å få ny brikke aktivert.

Adgangsbetingelse

Medlemskapet er personlig, og adgangsbrikken skal ikke brukes av andre. Hvis flere passerer på samme adgangsbrikke, blir overvåkningskameraet aktivert og vaktsentralen varslet. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert. Du vil i tillegg bli belastet et tilleggsgebyr på kr 500,-

Stengetid

Sentrene skal uoppfordret forlates ved stengetid. Dersom du oppholder deg i senteret etter stengetid vil alarm bli utløst og vekter tilkalt. Ved en slik utrykning vil du bli belastet med et gebyr på kr 1.200.- for dekning av Cores kostnader.

Administrering

Medlemmer administrerer sitt eget medlemskap på Core. Dette betyr at du selv må logge deg inn på Core dersom du ønsker å endre personopplysninger, betalingskort, avslutte medlemskapet etc. Muntlig oppsigelse eller oppsigelse per e-post eller brev er ikke gyldig. Du vil ved frys eller avslutning av medlemskap motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

Opplysningsplikt

Du er ansvarlig for å holde dine personopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på Core. Core fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Rediger opplysningene dine
Kort & Betalingsmetoder

Som medlem hos Core aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, som for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på Core.

Rediger betalingsmetodene dine
Utestående betalinger

Core sender ut påminnelser enten via mail eller SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso.

Sjekk ordrene dine
Antidoping

Som medlem hos Core bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

Sjekk antidoping listen her (Antidoping Norge)
Treningsmiljø

Core ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos Core må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen, og gir Core rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes til enhver tid på www.rentsenter.no

Core har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Om Core registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Core rett til å heve medlemsavtalen.

Politianmeldelse

Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

Personopplysninger

Som medlem hos Core samtykker du til at Core Innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, for å muliggjøre den digitale treningsdagboken (Min Core) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangsbrikke på våre treningssentre.

Kommunikasjonsmidler

Som medlem samtykker du til at Core kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

Lagring personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Core, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Lovpålagt informasjon lagres også. For å kunne sende deg treningstips og tilbud, sletter vi heller ikke din mailadresse og mobiltelefonnummer etter at du har sagt opp ditt medlemskap. Du kan når som helst be om å bli slettet fra disse kommunikasjonslistene. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert disse. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Core Fit AS ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til post@corefit.no

Utlevering av personopplysninger

Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med for eksempel ved at vi sender deg informasjon fra Core, ved betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

Angrerett

På alle kjøp hos Corefit AS er det 14 dagers angrerett

Det vil si fra første innmeldte dag så har du 14 dager angrerett, gjelder også alle prøve perioder fra første innmeldte dag.

NB! Ved hyppig bruk av senteret frafaller angreretten!

Prisendringer

Core kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel per e-post og/eller SMS.

Vedlikeholds tid

Core-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold og ev. arrangementer forbeholder Core seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 3 dager pr. kalenderår.

Endring av medlemsvilkår

Core har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Core varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Hindringer

Core er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Core sin kontroll og som Core ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Core tar sikkerhet på alvor og har utarbeidet brann- og sikkerhetsrutiner for hvert enkelt senter. Disse henger som oppslag på alle sentre. Våre medlemmer har selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med hvor nødutganger befinner seg, samt sikkerhetsrutiner rundt brann etc.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon. 234 00 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.